2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

 • Rozbudowa kościoła parafialnego, Świnna k. Żywca, projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, w realizacji, autorzy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki, współpraca: Dominik Darasz, Karol Kaczmarek;
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Wysoka, Kraków, projekt koncepcyjny, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak;
 • Zespół mieszkaniowy jednorodzinny, Mogilany, przetarg zamknięty, projekt koncepcyjny, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, współpraca: Dominik Darasz;
 • Przebudowa kamienicy, ul. Floriańska, Kraków, ekspertyza konstrukcyjna, projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, zrealizowany, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, współpraca: Marcin Augustyn, Karol Kaczmarek;
 • Modernizacja i przebudowa zespołu budynków Opery Krakowskiej, wyróżnienie
  w konkursie otwartym, projekt koncepcyjny, autorzy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki, współpraca: Begoña Herrera Rodríguez, Tomasz Moskal;
 • Wielofunkcyjna hala sportowa z częścią komercyjną, szkic koncepcyjny, al. Pokoju, Kraków, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak;
 • Budynek biurowy, ul. Pana Tadeusza, Kraków, projekt koncepcyjny, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak;
 • Projekt koncepcyjny parkingów podziemnych w Krakowie: pl. Biskupi, pl. Matejki, pl. Na Groblach, pl. Kossaka, ul. Powiśle, ul. Starowiślna / ul. Wielopole / ul. Westerplatte, parking naziemny przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, autorzy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki, współpraca: Marcin Augustyn, Tomasz Moskal, Robert Wójcik;
 • Hala tenisowa, ul. Redemptorystów, Kraków, projekt koncepcyjny, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, współpraca: Przemek Kaczkowski;
 • „Między Wawelem a Jubilatem”, Kraków, warsztaty architektoniczne, projekt koncepcyjny, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak;
 • Ośrodek sportu i rekreacji, Katowice, projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy, w trakcie realizacji, autorzy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki, współpraca: Marcin Augustyn, Dominik Darasz, Karol Kaczmarek, Tomasz Moskal, Robert Wójcik;
 • Hala warsztatowa, ul. Półłanki, Kraków, projekt koncepcyjny i budowlany, autorzy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki, współpraca: Karol Kaczmarek, Robert Wójcik;
 • Hala – kryte boisko piłkarskie, ul. Księcia Bolesława, Warszawa – Bemowo, projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, zrealizowany, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, współpraca: Marcin Augustyn;
 • Budynek mieszkalny – pensjonat, ul. Ciemna, Kraków, projekt koncepcyjny, budowlany, zrealizowany, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, współpraca: Leszek Cyzio, Begoña Herrera Rodríguez, Przemek Kaczkowski, Tomasz Moskal;
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny, ul. Unruga, Kraków, projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, współpraca: Marcin Augustyn, Karol Kaczmarek, Tomasz Moskal, Robert Wójcik;
 • Oficyna mieszkalna dla kamienicy, ul. Kawiory, Kraków, szkic koncepcyjny, autorzy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki;
 • Budynek biurowy, ul. Mogilska, Kraków, szkic koncepcyjny, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak;
 • Zabezpieczenie i rozbudowa oficyny kamienicy, ul. Szpitalna, Kraków, projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, Wojciech Trzebiński.