2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

• Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową, ul. Czarnowiejska, Kraków, szkic koncepcyjny, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak;
• Nadbudowa i rozbudowa kamienic, ul. Dolnych Młynów / ul. Krupnicza, Kraków, studium programowo-przestrzenne, autorzy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki, współpraca: Begoña Herrera Rodríguez, Marek Sanecki;
• Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Czarodziejska, Kraków, projekt koncepcyjny, autorzy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki, współpraca: Mateusz Manecki;
• Fabryka Cooper Standard Automotive, Manðeloski Put / Dimitrija Davidovića, Sremska Mitrovica, Serbia, projekt koncepcyjny wielobranżowy, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, współpraca: Mateusz Albricht, Piotr Śpiewak, Agnieszka Zajączkowska;
• Przebudowa fragmentu kamienicy, ul. Dominikańska, Kraków, projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, współpraca: Mateusz Albricht;
• Przebudowa domu jednorodzinnego, Kamień, projekt koncepcyjny, autorzy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki, współpraca: Mateusz Manecki;
• Dom jednorodzinny, Kamień, projekt koncepcyjny i budowlany, autorzy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki, współpraca: Mateusz Manecki;
• Fabryka Kongsberg Automotive, dowolna lokalizacja – rozwiązanie modelowe, projekt koncepcyjny wielobranżowy, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, współpraca: Mateusz Albricht, Piotr Śpiewak, Agnieszka Zajączkowska;
• Fabryka Kongsberg Automotive, ul. Olszewskiego, Kielce, szkic koncepcyjny, autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak.