Budynek mieszkalno-usługowy
ul. Lwowska – ul. Na Zjeździe, Kraków
(2012)