Wydział Matematyki i informatyki UJ
Pychowice, Kraków
(2004)