Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Horikawa
Nagoya, Japonia
(2005)