Akademia Wychowania Fizycznego
al. Pokoju, Kraków
(1998)