Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław (1999)