Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wygody, Kraków
(2007-2010)