Przebudowa Muzeum XX Czartoryskich
ul. św. Jana, Kraków
(2007-2010)