Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych
ul. Pułaskiego, Kraków
(2006-2008)