Akademicki budynek mieszkalny
ul. Grottgera, Kraków

W istniejącym a zobowiązującym kontekście urbanistycznym inwestor precyzyjnie określił pro­gram budynku. Założenie zrealizowaliśmy w sąsiedztwie Młynówki Królewskiej, XIII-wiecznego kanału, na­pędzającego kiedyś młyny, tartaki i folusze połowy ówczesnego miasta. Kanał został zasklepiony w XX wieku. Stanowił on naturalną granicę gruntów dawnych podmiejskich wsi: Krowodrzy i Nowej Wsi Na­rodowej. To ważny trakt (...)
Budynek otrzymał nagrodę SARP: Mister Krakowa 2002