Akademicki budynek mieszkalny
ul. Nawojki, Kraków

Małopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe powierzyło nam realizację domu aka­de­mic­kiego dla dziewcząt. Obiekt stanął w Krakowie, na narożnej działce o wielkości ośmiu arów, po­ło­żo­nej u zbiegu ulic Nawojki i Toruńskiej. Praca wpisuje się konsekwentnie w charakter całej dzielnicy, zdo­minowanej od początku wieku XX przez funkcje edukacyjne: na wschód, w kierunku Starego Miasta (...)