Fabryka Finnveden Polska
ul. Wyzwolenia, Bielsko-BiałaGrafitowa elewacja fabryki Finnveden jest okazją do użycia na jej tle – i w jej sąsiedztwie – mno­gości kolorów. Szwedzki inwestor produkujący lekkie odlewy aluminiowe i magnezowe wystawił w Bielsku-Białej swoją pierwszą w Polsce fabrykę. Poza sportretowaną tu halą mieliśmy także okazję za­adap­tować dla inwestora stary magazyn, który w nowym życiu został tłocznią elementów me­ta­lowych.
O kolorach: każdy z nich coś znaczy, i – co cieszy nas szczególnie – znaczy coś także dla dzi­siej­szych użytkowników: zespół ludzi zwyczajnie lepiej się ze sobą komunikuje. Widzimy, że wyjście z za­kładu przez recepcję ma swoją czerwienią przypomnieć o zrobieniu wszystkiego, co konieczne przed opuszczeniem pracy. Ale wejście do fabryki – czego nie widzimy, bo jest po przeciwnej stronie bu­dyneczku – jest zielone. To dobry kolor na otwarcie. Nawet na poziomie obyczajowym jest barwą na­dziei. Tę zieleń widać także przez fabryczne okna, ale w postaci drzew i krzewów.
Każda przyczyna techniczna posłużyła nam do rozłożenia akcentów i kolorów: klatki scho­do­we, a nawet wciągnik na piętro hali (część wnętrza jest piętrowa i transport urządzeń może się doko­nać wprost z zewnątrz).
Ale oko estety nie dojrzy tego, co zobaczyli konstruktorzy i architekci: z racji niedoskonałego grun­tu (dno doliny rzecznej) pod naszą halą (nieomal 8000m² zabudowanej powierzchni) wbito w zie­mię 14 kilometrów żelbetowych pali, na których wspiera się – także żelbetowa – płyta i posadzka.