Fabryka Industrie Maurizio Peruzzo Comfort
ul. Przemysłowa, ŚwidnicaKolorowa hala, którą mieliśmy okazję zrealizować w Świdnicy na Dolnym Śląsku jest dobrze spor­tretowana przez tych kilka fotografii. Ale jej zawartość kryje drzwi do nowego świata. Bo spółka IMP Comfort Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej Industrie Maurizio Peruzzo zajmuje się prze­twa­rzaniem butelek po napojach, (popularnych PET-ów) na inne produkty. Producent wykorzystuje nie­zwykle długi okres rozkładu sztucznego tworzywa, z którego wykonywane są butelki – oraz jego wy­trzymałość. W „naszej” fabryce wszechobecne butelki są zamieniane w geowłókniny, tapicerkę do sa­mochodów i mebli itp. A w formie nieprzetworzonej stałyby się – i często się stają – przekleństwem dla czystego świata.
Zakłady spółek z grupy IMP, powiązane ze sobą technologicznie, pracują w Polsce także w Biels­ku-Białej i Łęczycy.
Ten kolorowy świat przerobu butelek i surowy, niemalowany beton, ma wskazywać na po­trze­bę przywrócenia światu kolorów zabranych przez zanieczyszczenia. I o użyciu do tego celu nowych i co­raz doskonalszych, także czystych technologii. W procesie produkcji nasi inwestorzy nie używają na­wet wody. Pracownik z laptopem pośrodku hali i jego „Enter” mogą uchodzić za znak nowych cza­sów.
Zakłady są stałym beneficjentem Ekofunduszu, instytucji pozwalającej konwertować część pols­kiego zadłużenia zagranicznego na inwestycje chroniące środowisko naturalne. Sukces fabryki o­pie­ra się także na dobrym i zasadnym wykorzystaniu tych środków finansowych.