Fabryka Polplast Polska
MyśleniceTuż obok fabryki Cooper Standard Automotive Polska stojącej na sąsiedniej działce, który to za­kład został narysowany również przez nas. Oba obiekty wpisują się w myślenicką podstrefę Ka­to­wic­kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Władzom Myślenic udało się pozyskać kolejnego in­wes­to­ra dla miasta. Firma Polplast Polska należy do grupy kapitałowej GMD, pochodzącej z Francji. Profil dzia­­­łal­noś­ci spółki to produkcja komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz AGD.
Podobnie jak w przypadku innych obiektów przemysłowych naszego autorstwa, myślenicka fab­ryka jest prostą budowlą, której kształt wynika z technologii produkcji a rozwiązania techniczne i ma­teriałowe zostały podporządkowane ekonomice przedsięwzięcia. Środki wyrazu architektonicznego zo­­stały więc ograniczone do doboru materiałów wykończenia elewacji (blacha trapezowa i okładziny fa­sadowe z laminatu HPL).
Hala o konstrukcji stalowej, część biurowa w technologii tradycyjnej. Kolory zastosowane na fasadach są barwami firmowymi grupy GMD. Duże okna budynku biurowej doświetlają głębokie po­miesz­czenia do pracy usytuowane na piętrze. Okna szatni na parterze skrywają się za per­fo­ro­wa­ny­mi pły­tami Vetisol Plazza.