Klub rekreacyjny z basenem w Buma Square
ul. Wadowicka, Kraków

Powierzona nam praca stanowi część znacznego i postępującego od kilku 2002 lat projektu re­wi­ta­li­za­cyj­nego zespołu budynków dawnej drukarni. Inwestycja biurowa zmieniła charakter całej dziel­nicy Ła­giew­niki i jest sukcesem komercyjnym (mieści np. biura firmy TESCO, największego bry­tyjs­kiego in­westora w Polsce).
Elementami naszego projektu są: sala siłowni i sala ćwiczeń ruchowych, basen (...)