Klub rekreacyjny z basenem w Buma Square
ul. Wadowicka, KrakówPowierzona nam praca stanowi część znacznego i postępującego od kilku 2002 lat projektu re­wi­ta­li­za­cyj­nego zespołu budynków dawnej drukarni. Inwestycja biurowa zmieniła charakter całej dziel­nicy Ła­giew­niki i jest sukcesem komercyjnym (mieści np. biura firmy TESCO, największego bry­tyjs­kiego in­westora w Polsce).
Elementami naszego projektu są: sala siłowni i sala ćwiczeń ruchowych, basen i dwie sauny – su­cha i pa­rowa. Całości dopełnia gabinet masażu, szatnie, toalety i prysznice.
W przeciwieństwie do innych basenów czy centrów fitness projekt nie jest utrzymany w sty­lis­ty­ce „szpi­talnej”, gość nie znajdzie też dosłowności w postaci wzorków w koniki morskie. Czytelnie bliż­sza była nam estetyka Mondriana, ze swoimi kolorami, proporcjami i odrobiną uśmiechu. To ten os­tatni zezwolił na opisanie dna ciemnogranatowej niecki basenu. Z rozmysłem nie ukryliśmy in­sta­la­cji. Celem takiego projektu ma być stworzenie niewyszukanej atmosfery dla osób potrzebujących od­po­czynku po pracy – a może i podczas pracy?
Do hali basenu i siłowni – poprzez oszkloną ścianę od strony dziedzińca – dociera także świat­ło dzien­ne.