Plac Książąt Czartoryskich
Kraków

Waga tego projektu wyznaczona jest jego położeniem, ponieważ zajmuje nie­wiel­ką, ale za to jed­ną najlepiej znanych i rozpoznawanych miejskich przestrzeni w Polsce.
Owo położenie placu Książąt Czartoryskich pomiędzy Arsenałem i Bramą Flo­riańską z jednej, a Muzeum Książąt Czartoryskich z drugiej strony, i jego zamk­nię­cie od zachodu bryłami kościoła (...)