Sala gimnastyczna
Gromiec, Libiąż

Nasz projekt zwyciężył w przetargu, a inwestor zamierzył dobudowę sali gimnastycznej do ist­nie­jącego budynku szkoły podstawowej i połączenie ich tzw. przewiązką. Ta z kolei miała pomieścić nowe główne wejście do rozbudowanej w ten sposób szkoły, hall i szatnię dla uczniów. Z powstałego w hallu można wejść wprost na schody prowadzące (...)