Zespół budynków mieszkalnych
ul. Łobzowska, KrakówTrudnością projektową założenia nie była jego skala (~ 4500 m2), ale sąsiedztwo.
Działka znajduje się przy ulicy Łobzowskiej, około 200 metrów od Plant. Sąsiadują z nią bar­dzo różne w charakterze budynki: od południowego wschodu (w pierzei ulicy Łobzowskiej) eklektyczna dzie­więtnastowieczna kamienica, od południa typowa oficyna oraz międzywojenny modernistyczny bu­dy­nek, od zachodu małe ogrody za kamienicami przy ulicy Sobieskiego, zaś od północy blok miesz­kal­ny z lat 70. XX wieku. Dodatkowo na działce znajduje się budynek z 1908 roku, którego wygląd ze­wnętrz­ny zgodnie z decyzją konserwatora zabytków miał pozostać niezmieniony.
W takiej sytuacji zaproponowaliśmy zespół trzech obiektów z dwoma wewnętrznymi dzie­dziń­ca­mi pomiędzy nimi. Pierwszy z budynków kontynuuje pierzeję ulicy Łobzowskiej i jest w skali są­sied­nie­go (zarówno, co do bryły, jak i detalu). Drugi to wolnostojący obiekt z 1908 roku z całkowicie prze­bu­­dowanym wnętrzem. Trzeci zaś – przylegający do modernistycznej kamienicy – utrzymuje jej skalę, cha­rakterystyczne podziały oraz detale.
Całość założenia jest sekwencją: budynek, dziedziniec (łączący się optycznie z sąsiednimi) na­stępny budynek..., każdy w trochę innym charakterze, ale z tych samych materiałów.