Zespół budynków mieszkalnych
ul. Żułowska, Kraków

Pierwszy budynek – zwany przez nas Jednostka Żułowska – rysowaliśmy w czasach fun­k­cjo­nowa­nia ulgi podatkowej przysługującej osobom budującym miesz­ka­nia przeznaczone do wy­naj­mu. Ten projekt dobrze ilustruje wy­pad­kową przepisów fis­kal­nych, geometrycznych ograniczeń działki, za­pisów miejs­co­­we­go planu zagospo­daro­wania przestrzennego i artykułów ustawy Prawo Budowlane. Stąd bierze się wąski trakt, niewielkie mieszkania, zewnętrzna (...)